Ahilejeva pjesma

Ahilejeva pjesma vizija je epa o Trojanskom ratu, ponajviše bazirana na Ilijadi, iako prati i mnoge godine koje su prethodile ratu, dok Ilijada pokriva samo zadnju godinu rata.

Pročitaj više »
×
×

Cart

grad zvijeri